Вийшов новий продукт для сільськогосподарських підприємств BAS АГРО. ERP

ОПИС МОЖЛИВОСТЕЙ BAS АГРО. ERP

Прикладне рішення “BAS АГРО. ERP” розроблено на базі флагманського продукту BAS ERP і містить всю функціональність даного продукту, а також автоматизує галузеву специфіку рослинництва.

Планування сільськогосподарського виробництва.

 • Формування технологічних карт полів і структури посівних площ.
 • Прив’язка видів робіт по полю або току до певної техніки та обладнання.
 • Планування заробітної плати співробітників і відрахувань в розрізі підрозділів.
 • Визначення планової потреби в матеріально-технічних і фінансових ресурсах.
 • Планування сум нарахованої амортизації.
 • Визначення планових сум нарахувань по паях.
 • Формування планової структури витрат по культурах і полях.
 • Формування підсумкових документів річного планування: баланс продукції рослинництва, зведена потреба в ПММ, МТР тощо.
 • Формування планів продажів продукції рослинництва.
 • Формування бюджетів на підставі планів по рослинництву.

Оперативний облік сільгоспробіт і послуг.

 • Формування вартості прямих і непрямих витрат по культурах в розрізі полів.
 • Деталізований аналіз фактичних витрат в розрізі полів, культур, різних видів робіт і врожаю з кожного поля.
 • Централізований облік в масштабах географічно розподіленого підприємства.
 • Облік автотранспортних, механізованих та немеханізованих сільськогосподарських, а також ремонтних робіт, що виконуються співробітниками для власних підрозділів, а також для сторонніх замовників.
 • Облік фактично використаних матеріально-технічних ресурсів.
 • Оперативний облік робіт і продукції на току.
 • Можливе використання вагового терміналу.
 • Оформлення супровідних друкованих документів для власних чи залучених автотранспортів, що перевозить вантажі.
 • Облік талонів комбайнерів і бункеристів.

Взаєморозрахунки з пайовиками.

 • Автоматизований облік власних та орендованих земельних ділянок (паїв) та договорів про паї.
 • Можливість нарахування орендної плати по паях фіксованою сумою або в процентному співвідношенні, а також за майбутні періоди.
 • Доступні різні форми виплати орендної плати пайовикам: грошовими коштами, зерном, послугами та іншими негрошовими засобами.
 • Автоматизовано донарахування в кінці року орендної плати, що належить пайовику.
 • Автоматичне заповнення звіту “Відомості про наявність земельних ділянок” як доповнення до Декларації платника єдиного податку четвертої групи і регламентованого звіту “форма № 1ДФ”.

КОМУ ПІДХОДИТЬ РІШЕННЯ?

Агрокомпанії, що займаються рослиництвом

Переваги для власників:

 • Оперативний облік з детальними аналітиками у розрізі полів, культур, співробітників, марок техніки.
 • Оперативне отримування інформації за фактичними витратами.
 • Реєстрація та аналіз використання технічних ресурсів з детальними аналітиками.
 • Оптимізація структури посівних площ з урахуванням аналізу земельних ділянок та культур-попередників.

Агропромислове виробництво

Конфігурація BAS АГРО. ERP створена для великих холдингів, яким важливо планувати виробництво продукції та вирощування біологічних активів.

Переваги для власників:

 • Система призначена для довгострокового планування та довготривалого циклу виробництва біологічних активів.
 • Формування та аналіз бюджетів.
 • План-фактний аналіз витрат по кожному полю та видам робіт.

Зернотрейдери

BAS АГРО. ERP – ідеальне рішення для великих агрохолдингів, зернових трейдерів.

Переваги для власників:

 • Зручне планування продажів, усі необхідні документи: КП, оферти тощо.
 • Відслідковування усіх замовлень, їх руху по етапам до замовника.
 • Контроль взаєморозрахунків з контрагентами, партнерами, клієнтами.
 • Контроль передачі агросировини в обробку та виготовлення продукції.