НОВІ ВЕРСІЇ КОНФІГУРАЦІЙ ТА ЗОВНІШНІ ФОРМИ

І.  НОВІ ВЕРСІЇ КОНФІГУРАЦІЙ ТА ЗОВНІШНІ ФОРМИ:

 • «Бухгалтерія для України, редакція 2», версія 2.0.8.1
 • «Бухгалтерія для України базова, редакція 2», версія 2.0.8.1
 • «Бухгалтерія для України, редакція 1.2», версія 1.2.44.1
 • «Бухгалтерія для України базова, редакція 1.2», версія 1.2.44.1
 • «Управление производственным предприятием для Украины, редакция 1.3», версія 1.3.55
 • «Зарплата и Управление Персоналом для Украины», версія 2.1.47
 • «Зарплата и Управление Персоналом для Украины базовая», версія 2.1.47
 • «Управление торговым предприятием для Украины, редакция 1.2», версія 1.2.45

Нове у версіях:

 • Згідно постанови Правління Національного Банку України № 148 від 29.12.2017 р. “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” реалізовані нові форми касових документів, відомості на виплату зарплати через касу, журналів реєстрації і касової книги.
 • Для «Бухгалтерія для України, редакція 2» доданий функціонал копіювання рядків табличних частин із одного документа в інший.
 • Зовнішня форма звіту «Примітки до фінансової звітності» (форма N 5).