Випущено нову (1.2.44.1) версію конфігурації «Бухгалтерія для України», редакція 1.2

1С:Підприємство 8

Типова конфігурація
Бухгалтерія для України, редакція 1.2

Версія 1.2.44

Нове у версії

  • Касові операції
    • Постанова Правління Національного Банку України № 148 від 29 грудня 2017 року “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”. Згідно Постанови реалізовані нові форми касових документів, відомості на виплату зарплати через касу, журналів реєстрації і касової книги.